Zwroty i Reklamacje

Termin odstąpienia od umowy

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Oświadczenie proszę przesłać:

  • w formie elektronicznej z pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@poofi.pl lub
  • pisemnie na adres: Poofi, ul Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała;

Do oświadczenia proszę dołączyć kopię, zdjęcie lub oryginał paragonu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Przykładowy wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Mogą Państwo skorzystać także z gotowego formularza (pobierz – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY) jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dochować terminu, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu.

Zwrot płatności

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wartość zwracanych towarów wraz z kosztami przesyłki.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której klient pozostaje w posiadaniu innych produktów stanowiących przedmiot tej samej transakcji. W takiej sytuacji zwracane są jedynie koszty samego produktu.

Zwrot pieniędzy odbywa się w sposób elektroniczny – przelewem, na wskazane w oświadczeniu konto, lub przy pomocy sposobu płatności wybranego przez klienta do dokonania transakcji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane.

Zwrot przedmiotu zakupu

Przedmiot zakupu proszę odesłać na adres: Poofi (BFC), ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

Opakowanie oraz ulotka stanowią integralną część produktu.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Zasady reklamacji

Jeśli zakupiony produkt posiada wadę, mają Państwo prawo do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

Wszystkie oferowane produkty posiadają 12 miesięczną gwarancję Producenta. Producent zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia reklamacji zgodnie z własnym osądem.

Kupujący jest zobowiązany do zwrotu reklamowanego egzemplarza. Producent, w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, zobowiązuje się do usunięcia wady lub, gdy jest to niemożliwe, wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

Ewentualne zwroty, wymiana towaru są możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: +48 537 728 052 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@poofi.pl.

W przypadku uznania reklamacji, zwrot środków nastąpi przelewem na wskazane przez Reklamującego konto bankowe.

Właściciel marki Poofi nie przyjmuje przesyłek wysyłanych do niego za pobraniem.

Uwaga! Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy produktów zakupionych w strefie outlet, jeśli przedmiotem reklamacji jest wada wskazana w opisie produktu.

 

Skomentuj