Regulamin Sklepu

Postanowienia ogólne

Właścicielem i producentem marki Poofi jest firma POOFI Katarzyna Bednorz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barskiej 70, NIP: 663 176 11 60, regon: 260657158

Sklep internetowy zamieszczony na witrynie www.poofi.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów należących do właściciela marki Poofi.

Wszystkie produkty oferowane pod marką Poofi wyprodukowane są w Polsce i objęte są gwarancją producenta. Podane ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Składanie zamówień

Aby dokonać zakupu należy wypełnić formularz zamówienia z danymi adresowymi i dokonać płatności. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 14 dni od dnia zakupu, zamówienie zostaje anulowane.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi  zapokowany towar, I gatunku, wolny od wad.

Wyjątek stanowić mogą produkty umieszczonych w strefie outlet, gdzie mogą się znaleźć produkty II gatunku  lub końcówki kolekcji. Klient jest informowany o stanie zamawianego produktu. Z reguly wada polega na lekkim przybrudzniu lub innym odcieniu oferowanego towaru.

Kupując w strefie outlet zachowujesz wszystkie prawa jako kupujący. Moze odstąpić od umowy czy reklamowć zakupiony towar.

Formy płatności i warunki dostawy

Sposoby płatności i warunki dostawy zostały dokładnie opisane w poniższych linkach i stanowią integralną część regulaminu.

Odstąpienie od umowy

Warunki odstąpienia od umowy przestawione są w zakładce „Zwroty i reklamacje”  i stanowią integralną część regulaminu.

Zwroty i reklamacje

Warunki rozpatrywania reklamacji i zwrotów umieszczone są w zakładce: „Zwroty i Reklamacje” i stanowią integralną część regulaminu.

Dane osobowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BFC danych osobowych udostępnionych w formularzu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane osobowe Kupującego podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie mogą być przedmiotem udostępniania ani odsprzedaży innym podmiotom. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza także akceptację regulaminu.

Postanowienia końcowe

Właściciel marki Poofi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Kodeksu Cywilnego.