Karmienie maluszka ETAP I

Przygotowaliśmy cykl poświęcony diecie dziecka w poszczególnych miesiącach życia.

Pierwszy etap to wiek niemowlęcy od urodzenia do 6 miesiąca.

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zaleceń Amerykańskiej Akademii Pediatrii  niemowlęta powinny być karmione wyłącznie piersią na żądanie do 6 miesiąca życia.

Po tym czasie warto zacząć wprowadzić do diety dziecka pokarmy stałe. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z wyraźnych wskazań lekarskich dietę można zacząć rozszerzać nieco wcześniej. (więcej na temat rozszerzania diety napiszemy w kolejnych etapach żywienia niemowląt)

W Polsce według stanowiska Krajowego konsultanta ds. pediatrii  rekomenduje się karmienie piersią na żądanie tylko w pierwszych 4 miesiącach życia dopuszczając jednocześnie wprowadzenie mleka modyfikowanego na wyraźne życzenie matki. Jest to stanowisko dosyć kontrowersyjne biorąc pod uwagę ogólnoświatowe standardy Karmienia Piersią oparte na wieloletnich oraz dogłębnych badaniach udowadniających jak ważnym i istotnym dla noworodka i niemowlęcia jest fakt karmienia piersią przez  6 miesięcy bez dodatkowej suplementacji. Warto nadmienić, że suplementacja diety dziecka poprzez wprowadzanie mieszanek mlecznych lub preparatów mlekozastępczych bez istotnych wskazań medycznych w okresie wczesno-noworodkowym skutkować może zachwianiem procesu laktacji lub jej całkowitym wygaśnięciem.

Obecnie większość kobiet jest świadoma i wie, że karmienie piersią jest bardzo istotnym elementem żywienia dzieci. Coraz więcej szpitali nastawionych jest na aktywną promocję i wsparcie w pierwszych dobach życia dziecka. Niestety mimo tych praktyk, nadal tylko nieliczne mamy decydują się na świadome karmienie piersią jak najdłużej. Ponad 70 % mam bardzo szybko rezygnuje z karmienia naturalnego lub decyduje się na dokarmianie mieszankami.

Nowym oraz bardzo ciekawym zagadnieniem, do którego jeszcze powrócimy jest temat „virgin gut” (dziewicze trzewia w rozumieniu czysty żołądek) czyli korzyści z braku ekspozycji jelit dziecka na działanie pokarmów oraz płynów innych niż mleko matki. (o tym również napiszemy w osobnym poście)

Mleko matki powinno stanowić podstawę żywienia niemowlęcia przez pierwszy rok życia dziecka, a wszystkie inne posiłki wprowadzone po 6 miesiącu powinny być traktowane jako uzupełnienie diety.

Jeżeli z jakiś powodów wyłączne karmienie piersią nie może być kontynuowane do ukończenia przez dziecko 6 miesiąca życia należy przyjąć, że najkrótszy, optymalny okres wyłącznego karmienia piersią, wynosi pełne 4 miesiące, a po tym czasie warto kontynuować przynajmniej częściowe karmienie piersią, które zapewni dziecku prawidłowy rozwój, odżywianie i ochronę przed infekcjami.

Im dłużej dziecko jest karmione wyłącznie piersią po czwartym miesiącu tym większe korzyści z tego czerpie.

korzyści dla dziecka: 

 • zmniejszenie ryzyka hospitalizacji w wyniku infekcji układu oddechowego (płuca i oskrzela)
 • złagodzenie przebiegu oraz redukcja ryzyka wystąpienia powikłań w przebiegu chorób wywoływanych wirusami RSV http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_RSV w szczególności zapalenia oskrzelików
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji ucha środkowego, gardła, poważnych przeziębień
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji układu pokarmowego
 • u  wcześniaków karmionych mlekiem ludzkim spada ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit o ponad 50%
 • karmienie piersią redukuje ryzyko SIDS ( śmierci łóżeczkowej) o ponad 30%
 • ryzyko wystąpienia astmy, AZS oraz wyprysku kontaktowego (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprysk) zmniejsza się w wyniku karmienia piersią o ponad 40%
 • o ponad 50% spada ryzyko rozwoju celiakii u tych dzieci które w czasie ekspozycji na gluten były karmione piersią.  Pomiędzy całkowitą długością karmienia piersią a rozwojem choroby trzewnej istnieje silny związek. Główny czynnik to fakt otrzymywania mleka matki w trakcie początkowego przyjmowania glutenu a nie nie moment ekspozycji na gluten czyli wiek dziecka.
 • karmienie piersią redukuje występowanie nieswoistego zapalenia jelit
 • każdy miesiąc KP jest związany ze spadkiem ryzyka otyłości w przyszłości
 • niemowlęta karmione wyłączne piersią przez przynajmniej 3 miesiące mają większe o 30% szanse na unikniecie wystąpienia cukrzycy typu1 przez unikanie ekspozycji na białko krowie.
 • 40% zmniejszenie ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu  II jest najprawdopodobniej skutkiem wpływu karmienia piersią na masę ciała dziecka oraz samoregulacji przyjmowanych ilości pokarmu
 • u dzieci karmionych piersią ryzyko wystąpienia białaczki dziecięcej jest zredukowane.
 • dzieci, które były karmione wyłącznie piersią przez przynajmniej trzy miesiące otrzymują na testach IQ kilka punktów więcej niż dzieci karmione mlekiem modyfikowanym
 

korzyści dla mamy: 

 • strata krwi w połogu jest mniejszaa tym samym mama traci mniej żelaza, macica szybciej się obkurcza,
 • zmniejsza się ryzyko wystąpienia depresji poporodowej
 • mamy karmiące piersią są spokojniejsze, bardziej wyrozumiałe dla swoich dzieci i jest mniejsza szansa na wystąpienie zaniechań lub nadużyć kobiety wobec dziecka
 • mamy które karmiły dziecko wyłącznie piersią przez sześć miesięcy ważą średnio o 1,38 kg mniej
 • każdy rok karmienia piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz  RZS
 • zmniejszenie ryzyka problemów zdrowotnych takich jak: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemii, cukrzycy i chorób układu krążenia
 • karmienie piersią redukuje ryzyko wystąpienia raka piersi i jajnika – 12 miesięcy karmienia piersią zmniejsza ryzyko o 28%, każdy rok  o 4,3%

 

 Źródło: http://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827.full

 

Drogie Mamy, pamiętajmy, że warto zawsze mieć na uwadze ogólny i indywidualny dla każdego dziecka stan zdrowia oraz pamiętać że wprowadzanie produktów  stałych, wzbogacających dietę dziecka jest niezbędnym elementem zapewniającym zachowanie zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia dziecka.

Skomentuj